Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi của lao động nữ

Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới các hoạt động Công đoàn nói chung và công tác nữ công nói riêng. Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn, các cấp Công đoàn quận Tây Hồ đã triển khai công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) phù hợp với điều kiện thực tế, với những nội dung phong phú, thiết thực, mang lại nhiều lợi ích cho nữ cán bộ, người lao động.

Cụ thể, ngay từ những ngày đầu năm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ chủ động triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về công tác vận động nữ CNVCLĐ. LĐLĐ quận chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành lập, kiện toàn Ban nữ công quần chúng. Đến nay, đã có 100 Công đoàn cơ sở thành lập Ban nữ công quần chúng với 339 ủy viên.

Lao động nữ và con em CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Tây Hồ luôn nhận được sự quan tâm của các cấp Công đoàn.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khuyến khích nữ CNVCLĐ và các gia đình đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, quan tâm biểu dương, tôn vinh các gia đình tiêu biểu từ cơ sở, qua đó tạo động lực, khích lệ CNVCLĐ nỗ lực phấn đấu. Các Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị quan tâm gặp mặt, tặng quà, kịp thời biểu dương điển hình tiên tiến trong nữ CNVCLĐ.

Qua phong trào thi đua, 42 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu được LĐLĐ quận biểu dương, khen thưởng, 1 gia đình được biểu dương cấp Thành phố. Toàn quận có 3.312 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp cơ sở, LĐLĐ quận đã xét khen thưởng 62 nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” cấp quận.

Công tác chăm lo gia đình nữ CNVCLĐ và con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó, học giỏi được quan tâm. Nhân dịp Tết trung thu 2021, LĐLĐ quận phối hợp với Ủy ban nhân dân quận rà soát tặng quà 20 con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng quà cho 29 con CNVCLĐ bị khuyết tật, nhiễm chất độc dioxin.

LĐLĐ quận đã tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công thu hút gần 200 hội viên tham gia. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với lao động nữ cũng được quan tâm...

Trong thời gian tới, LĐLĐ quận tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động của Ban nữ công các cấp. Trong đó duy trì và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với thực hiện chương trình “Vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới”.

Đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt Câu lạc bộ nữ công, đặc biệt trong các trường công lập và các cơ sở giáo dục ngoài công lập, thông qua đó trang bị cho cán bộ nữ kiến thức để tuyên truyền về bình đẳng giới, thực hiện tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hoà thuận, hạnh phúc tiến bộ, phấn đấu đạt danh hiệu “Gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”.

Theo: N. Hoa/ Lao động thủ đô

Nguồn: https://laodongthudo.vn/chu-trong-cham-lo-doi-song-bao-ve-quyen-loi-cua-lao-dong-nu-136442-136442.html

Bình luận

Gửi bình luận
Bình luận

    Bài viết mới nhất

    Bài viết liên quan